Mở rộng các tính năng cao cấp của Hangouts Meet đối với tất cả khách hàng của G Suite cho đến ngày 1/7/2020

Tháng 3 05, 2020


Tóm tắt:

Khi nhiều nhân viên, người dạy, người học làm việc từ xa để đối phó với sự lây lan của COVID-19, Google muốn góp phần hỗ trợ họ kết nối và làm việc hiệu quả với G Suite.

Tất cả khách hàng của G Suite đều đang có thể sử dụng Hangouts Meet để tham gia các cuộc gọi video, nhưng Google sẽ sớm cho phép truy cập miễn phí các tính năng nâng cao hơn, bao gồm:

 • Các cuộc họp lớn hơn với tối đa 250 người tham gia cho mỗi cuộc gọi
 • Phát trực tiếp cho tối đa 100 nghìn người xem trong miền
 • Ghi lại các cuộc họp vào Google Drive

Các tính năng này thường chỉ khả dụng đối với các phiên bản G Suite EnterpriseEnterprise for Education, nhưng giở đây sẽ khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite mà không mất thêm chi phí nào cho đến ngày 1/7/2020.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: quản trị viên hãy bật Cuộc gọi video cho tổ chức. Sau đó có thể bật phát trực tiếp ghi âm.
  • G Suite Basic, Business, và Nonprofit: các tính năng nâng cao này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ tên miền, OU hoặc nhóm.
  • G Suite for Education: các tính năng nâng cao này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ tên miền, OU hoặc nhóm. Vui lòng xem Câu hỏi thường gặp trong Trung tâm trợ giúp để biết thêm các cân nhắc cụ thể về giáo dục khi bật Meet và các tính năng này.
  • G Suite EnterpriseEnterprise for Education: các tính năng này đã khả dụng trong miền và sẽ tiếp tục tôn trọng các cài đặt hiện tại.
 • Người dùng cuối: sau khi được bật trong Admin console, người dùng cuối có thể phát trực tiếp và ghi lại các cuộc họp. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách phát trực tiếpghi lại cuộc họp.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: việc truy cập miễn phí vào các tính năng nâng cao sẽ bắt đầu được triển khai trong tuần này và sẽ khả dụng đối với tất cả khách hàng của G Suite trong vòng 2 đến 3 tuần tới.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech