Mở rộng hỗ trợ Trợ năng trong Google Sheets

Tháng 6 11, 2018


Là một phần trong nỗ lực không ngừng của Google để làm cho sản phẩm dễ tiếp cận hơn, đó là việc mở rộng hỗ trợ cho trang tính trên Windows thông qua các phiên bản mới nhất của trình đọc màn hình JAWS và NVDA.

Đầu năm nay, Google đã ra mắt hỗ trợ Trợ năng trong Google Sheets và gần đây đã công bố mở rộng hỗ trợ cho máy tính dùng Windows. Người dùng với hiển thị Trợ năng sẽ có thể đọc và chỉnh sửa nội dung ô, cũng như điều hướng giữa các ô trong một trang tính. Việc mở rộng hỗ trợ Trợ năng này sẽ triển khai cho tất cả người dùng trong hai tuần tới. Với các bản cập nhật này, hỗ trợ Trợ năng trên Sheets sẽ khả dụng trên các nền tảng sau:

Chrome OS

Trên Chrome OS, người dùng có thể sử dụng ChromeVox với Chrome.

Windows

Trên Windows, người dùng có thể sử dụng JAWS hoặc NVDA với Chrome, Firefox hoặc Internet Explorer. Vui lòng nâng cấp lên phiên bản mới nhất của JAWS 2018 (2018.1803.24 trở lên) hoặc NVDA (NVDA 2018.1 trở lên).

Mac

Trên máy Mac, người dùng có thể sử dụng VoiceOver với Safari hoặc Chrome, trên Mac OS là X Yosemite.

Lưu ý: Thao tác này sẽ chỉ hoạt động với các phiên bản trình duyệt và trình đọc màn hình mới nhất. Để sử dụng tính năng này, hãy đảm bảo phần mềm trình đọc màn hình được cập nhật.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech