Mở rộng tính năng chặn người dùng trên Google Drive bao gồm nhận xét và đề cập

Tháng 11 10, 2021


Tóm tắt:

Đầu năm nay, Google đã cho phép người dùng chặn một người dùng khác trong Google Drive. Người dùng bị chặn sẽ không thể chia sẻ bất kỳ mục nào trên Drive và các mục do người dùng bị chặn sở hữu sẽ không thể được chia sẻ hoặc không được hiển thị khi tìm kiếm trong Google Drive.

Giờ đây, Google đang cải tiến tính năng này bằng cách ngăn thông báo khi có đề cập đến @ giữa người dùng và người dùng bị chặn trong các mục nhận xét hoặc hành động trên Google Docs, Sheets, or Slides. Việc chặn này sẽ áp dụng đối với cả email và thông báo trong ứng dụng. Điều này sẽ hỗ trợ tính năng dễ dự đoán và toàn diện hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/11/2021. Tính năng này cũng khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech