Mở rộng tính năng Trả lời thông minh ở mọi nơi khi nhận được tin nhắn trong Google Chat

Tháng 10 13, 2023


Thông báo này là một phần của Google Cloud Next ‘23. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về Google Chat mới.


Tính năng mới:

Dựa trên các tính năng được giới thiệu gần đây trong Google Chat, chẳng hạn như soạn thảo thông minhtự động sửa lỗi, Google tiếp tục thông báo rằng tính năng trả lời thông minh đang mở rộng từ tin nhắn trực tiếp đến tin nhắn nhóm và Space trên Chat trên web.

Expanding Smart replies everywhere you receive messages in Google Chat

Ảnh hường:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Hiện đã khả dụng trong Space và cuộc trò chuyện nhóm, tính năng trả lời thông minh giúp người dùng phản hồi nhanh chóng và thúc đẩy dự án hiệu quả hơn.

Thông tin chi tiết:

Trả lời thông minh sử dụng máy học tinh vi để nhận biết thư nào có nhiều khả năng cần phản hồi nhất và sau đó đề xuất tối đa ba câu trả lời khác nhau.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối:

    • Câu trả lời thông minh sẽ tự động xuất hiện. Chỉ cần chọn một trong ba tùy chọn phản hồi hiển thị trong cuộc trò chuyện hoặc tùy chỉnh phản hồi trước khi nhấp vào gửi. Xin lưu ý, tính năng này hiện khả dụng với tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha.

    • Để tắt tính năng trả lời thông minh trong Chat, hãy điều hướng lên trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặt > Trong phần "Trả lời thông minh" và bỏ chọn.

    • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách trả lời tin nhắn Chat.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech