MỚI: tìm nội dung được chia sẻ trong Google Drive

Tháng 3 10, 2018


G Suite được xây dựng để cộng tác trong công việc - các nhóm tạo và chia sẻ tập tin bất kể khi nào. Việc chia sẻ có khi lên đến hàng trăm hoặc hàng ngàn tập tin, tuy nhiên, có thể rất khó để tìm các tập tin đó. Vì vậy, Google đang cải tiến cách tìm các tập tin đã được chia sẻ trong Google Drive.

Phần "Được chia sẻ với tôi" hiển thị các tập tin đã được chia sẻ. Google sẽ bắt đầu tổ chức phần này một cách thông minh để người dùng có thể thấy danh sách người chia sẻ các tập tin cùng với các tập tin được chia sẻ. Đơn giản chỉ cần bấm vào một tài liệu để nhanh chóng mở ra và làm việc.

Tìm kiếm nội dung theo chủ sở hữu là cách phổ biến nhất để tìm kiếm nội dung trong Drive. Giao diện mới sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán người và các tập tin mà người dùng có nhiều khả năng tìm kiếm và dễ nhìn thấy tập tin hơn. Google hy vọng rằng điều này sẽ giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy tập tin.

Các dự đoán sẽ cải thiện như hệ thống học phương cách được sử dụng. Google cũng đang làm việc với nhiều tính năng hơn sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo và máy học (machine learning) nhằm giúp tìm tập tin  dễ dàng hơn và cộng tác hiệu quả hơn trong Drive.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng trong 2 tuần tới.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech