Nắm bắt thông tin chi tiết hơn về các thiết bị di động được quản lý trong tổ chức

Tháng 10 11, 2018


Là quản trị viên G Suite, điều quan trọng là có thể dễ dàng xem và nhận thông tin quan trọng về thiết bị di động do tổ chức quản lý. Đó là lý do tại sao Google làm tạo điều kiện cho các chi tiết đó dễ tìm và sử dụng hơn với danh sách thiết bị di động được cập nhật trong Admin console.

Lọc các đặc điểm chính, thực hiện hành động hàng loạt và hơn thế nữa

Danh sách này hiện thuộc phần Quản lý thiết bị > Thiết bị di động, không chỉ quét nhanh hơn và dễ dàng hơn mà còn cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác sau:

  • Lọc theo một số danh mục (ví dụ: tên người dùng, ngày đồng bộ hóa lần cuối, thiết bị bị xâm phạm, v.v.) và lưu URL để áp dụng cùng một bộ lọc sau này.
  • Tìm kiếm theo từ khóa hoặc số sê-ri.
  • Thêm, xóa cột và tăng số lượng hàng được hiển thị trên mỗi trang.
  • Tải xuống các cột đã chọn, xuất sang định dạng Google Sheets và xem tiến trình của tác vụ đó.
  • Thực hiện hành động trên nhiều thiết bị cùng một lúc và trực tiếp từ trang chi tiết thiết bị.

Danh sách thiết bị di động hiện hiển thị tất cả các thiết bị di động được gán (cả công ty và cá nhân) trong cùng một chế độ xem.

Thêm chi tiết về từng thiết bị

Tùy thuộc vào loại quản lý thiết bị di động (nâng cao hoặc cơ bản) đã bật cho tổ chức, quản trị viên có thể thực hiện một số hành động sau đây khi nhấp vào một thiết bị di động cụ thể trong danh sách:

  • Chặn, xóa hoặc xóa thiết bị hoặc xóa tài khoản.
  • Xem tất cả các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị đó và xác định những ứng dụng có khả năng nguy hại.
  • Gửi email trực tiếp cho người dùng thiết bị.
  • Tìm hiểu xem thiết bị có tuân thủ không và vì sao.

Vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về danh sách thiết bị di động mới và được cải tiến cũng như phương thức hỗ trợ quản lý thiết bị di động trong tổ chức.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech