Năm ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SAML

Tháng 6 21, 2019


Tính năng mới:

Google bổ sung tích hợp SAML cho năm ứng dụng:

  • Firstbird
  • Foodee
  • Hive
  • LaunchDarkly
  • RECOG

Sử dụng Trung tâm trợ giúp để xem danh sách đầy đủ các ứng dụng SAML và tìm hiểu cách định cấu hình các ứng dụng SAML.


Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.


Tại sao sử dụng:

Với đăng nhập một lần (SSO), người dùng có thể truy cập vào tất cả các ứng dụng đám mây dành cho doanh nghiệp - bao gồm Admin console - sau khi đăng nhập một lần duy nhất. Google hỗ trợ hai tiêu chuẩn SSO phổ biến nhất, OpenID Connect và SAML, và đã có nhiều ứng dụng hỗ trợ SSO được tích hợp sẵn trong danh mục ứng dụng của bên thứ ba.


Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các ứng dụng được tích hợp sẵn, cũng như các hướng dẫn để cài đặt trong Trung tâm trợ giúp.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Chi tiết bổ sung

Lưu ý rằng ngoài các ứng dụng SAML được tích hợp sẵn, G Suite cũng hỗ trợ cài đặt "Tùy chỉnh ứng dụng SAML", nghĩa là quản trị viên có thể cài đặt bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào có hỗ trợ SAML. Ưu điểm của một ứng dụng tích hợp sẵn là việc cài đặt dễ dàng hơn nhiều.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/4/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ đơn vị tổ chức (OU).

Nguồn: LVtech