Nâng cao ghi chú Google Keep trên Android bằng định dạng văn bản đa dạng thức

Tháng 8 29, 2023


Tính năng mới:

Dựa trên các bản cập nhật gần đây của cho Google Keep trên các thiết bị Android, chẳng hạn như hỗ trợ nhiều phiên bảntiện ích ghi chú duy nhất, Google đang thêm các tùy chọn định dạng văn bản đa dạng thức cho các ghi chú mới trên Keep. Tính năng được yêu cầu cao này cho phép người dùng tùy chỉnh và thêm điểm nhấn cho văn bản của mình thông qua các kiểu in đậm, gạch chân, in nghiêng và tiêu đề.

Người dùng sẽ có thể truy cập định dạng văn bản đa dạng thức trong ghi chú Keep hiện có trên thiết bị Android trong những tuần tới.

Enhance your Google Keep notes on Android with rich text formatting

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo hoặc chỉnh sửa ghi chú.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/8/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech