Nâng cấp Google Duo lên Google Meet: giải pháp thống nhất cho việc gọi video và hội họp

Tháng 8 20, 2022


Nhằm giúp người dùng duy trì kết nối, Google sẽ nâng cấp Google Duo để ứng dụng này có mọi tính năng của Google Meet. Cuối năm nay, Google sẽ đổi tên ứng dụng Google Duo thành Google Meet. Trải nghiệm tích hợp này sẽ là giải pháp thống nhất cho cả việc gọi video và hội họp.

Thông tin người dùng cần biết

Người dùng Duo vẫn sẽ được dùng tất cả các chức năng gọi video hiện tại cùng với các lựa chọn bổ sung là tạo, lên lịch và tham gia cuộc họp video mà không tốn phí. Ứng dụng mới cập nhật này được gọi là Google Meet và sẽ dùng biểu tượng của Google Meet.

alternative_text_please_change_or_leave_blank

Bản nâng cấp này sẽ có các tính năng họp bổ sung, bao gồm:

Các tính năng gọi video hiện tại*

Các tính năng họp bổ sung

  • Gọi điện đến người liên hệ thông qua số điện thoại hoặc email

  • Bộ lọc và hiệu ứng

  • Gửi tin nhắn và ghi chú

  • Chế độ vẽ hình tượng trưng cùng gia đình

  • Dùng phông nền ảo

  • Tham gia cuộc họp bằng đường liên kết

  • Thiết lập cuộc họp cho tối đa 100 người tham gia

  • Trò chuyện trong cuộc họp

  • Phụ đề

*Lưu ý: Tìm hiểu về các tính năng gọi video.

Việc người dùng cần làm

Bạn không cần làm gì cả. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, người dùng nên xem xét những điều sau đây:

Google sẵn sàng trợ giúp

Nếu người dùng có thắc mắc về sự thay đổi này, hãy tham khảo Trung tâm trợ giúp.

 Nguồn: LVtech