Ngăn người dùng chặn người dùng trong miền đáng tin cậy

Tháng 9 23, 2021


Tóm tắt:

Gần đây, Google đã khởi chạy khả năng chặn một người dùng khác trong Google Drive. Dựa trên phản hồi của người dùng, Google đang cập nhật cách tính năng này có thể được áp dụng cho người dùng trong các miền đáng tin cậy.

Trước đây, các quy tắc chặn người dùng có thể được áp dụng cho bất kỳ người dùng nào bên ngoài miền. Với bản cập nhật này, tính năng chặn người dùng sẽ không còn hoạt động với người dùng trong các miền đáng tin cậy nữa. Mọi quy tắc chặn trước đó được thiết lập cho người dùng trong các miền đáng tin cậy sẽ không còn được thực thi trong Google Drive nữa, nhưng sẽ tiếp tục được thực thi trong các ứng dụng và dịch vụ khác.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/9/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech