Ngôn ngữ của Myanmar và Xứ Wales đã khả dụng trên Google Drive và Google Docs

Tháng 2 26, 2019


Những thay đổi mới:

Google đang mở rộng cung cấp thêm ngôn ngữ trong Docs, Sheets, Slides, Sites mới, Forms và Drive trên web bao gồm ngôn ngữ của Myanmar và Wales.

Sau đây là cách thay đổi ngôn ngữ hiển thị:

  • Mở tài khoản Google
  • Nhấp vào Dữ liệu và Cá nhân hóa
  • Cuộn xuống phần Tùy chọn chung cho web
  • Nhấp vào Ngôn ngữ
  • Chọn Thêm một ngôn ngữ khác
  • Chọn ngôn ngữ từ hộp thả xuống và nhấp vào Chọn.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Khả dụng trên Google Drive vào ngày 13/2/2019.
  • Khả dụng trên Google Docs vào ngày 19/2/2019.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho người dùng có tùy chọn ngôn ngữ Google được đặt là ngôn ngữ của Myanmar và Xứ Wales.

Nguồn: LVtech