Người tổ chức Google Meet có thể ghim nhiều ô cho tất cả người tham gia cuộc họp

Tháng 2 06, 2024


Tính năng mới:

Nếu là người tổ chức hoặc đồng chủ trì cuộc họp, giờ đây người dùng có thể ghim tối đa ba ô cụ thể cho tất cả những người tham gia cuộc họp. Bằng cách đó, người dùng có thể giúp đảm bảo cuộc họp tập trung vào các bài thuyết trình và diễn giả chính. Điều này đặc biệt hữu ích cho các tình huống họp lớn như hội thảo trên web nơi người tổ chức cần tập trung mọi người vào nội dung cụ thể. Lưu ý rằng những người tham gia cuộc họp có thể bỏ ghim các ô này trên màn hình nếu muốn.

Tính năng này sẽ có sẵn cho Google Meet trên web và thiết bị di động.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Không cần có tác động hoặc hành động nào của quản trị viên.

  • Người dùng cuối: Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách ghim nội dung trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/2/2024

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace

Nguồn: LVtech