Nhắc lại - 28/2/2018: tắt công cụ Google Calendar Interop cổ điển

Tháng 3 01, 2018


Vào tháng 7/2017, Google đã công bố việc phát hành phiên bản mới của công cụ Google Calendar Interop, cho phép sự tồn tại đồng thời tốt hơn giữa các môi trường G Suite và Microsoft Exchange, bao gồm Office 365.

Phiên bản Calendar Interop mới này cung cấp các lợi ích sau:

  • Tra cứu tính khả dụng thời gian thực giữa G Suite và Microsoft Exchange và Office 365 trong cùng một tổ chức trên cả điện thoại di động và web.
  • Một công cụ xử lý sự cố tương hợp mới cho phép các quản trị viên nắm bắt được trạng thái của việc thiết lập chỉ với một cú nhấp chuột.
  • Sử dụng tính năng Tìm thời gian trong Google Calendar trên web, Android và iOS để tìm thời gian họp tốt nhất cho tất cả người tham dự.
  • Các bản ghi liên quan đến khả năng tương tác trong phần báo cáo trong Admin console để quản trị viên có thể theo dõi những thuận lợi và khó khăn liên quan đến khả năng tương tác đối với từng người dùng.

Vì đang tiếp tục cải tiến để cung cấp thêm nhiều tính năng cho công cụ Calendar Interop mới, nên Google sẽ ngừng phiên bản Calendar Interop cổ điển vào ngày 28/2/2018. Các tổ chức đã cấu hình phiên bản cổ điển của công cụ Calendar Interop trước đây phải chuyển sang phiên bản Calendar Interop mới trước ngày này (28/2/2018). Nếu không, chức năng Calendar Interop hiện tại sẽ ngừng hoạt động, người dùng sẽ không thể tìm kiếm thông tin đối với bất kỳ người dùng nào khi triển khai Exchange.

Để việc chuyển đổi này được triển khai dễ dàng hơn, Google đã chuẩn bị các hướng dẫn chi tiết sau đây trong Trung tâm trợ giúp: Chuyển từ công cụ cổ điển sang Calendar Interop.

Với quá trình chuyển đổi sang công cụ Calendar Interop mới, quản trị viên và người dùng sẽ trải nghiệm sự tồn tại đồng thời tốt hơn giữa các môi trường G Suite, Microsoft Exchange và Office 365.

Chi tiết ra mắt

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech