Nhắc nhở: Kết thúc hỗ trợ IE11 đối với tất cả các ứng dụng Google Workspace vào ngày 15/3/2021

Tháng 3 04, 2021


Năm ngoái, Google đã thông báo rằng Google Workspace sẽ chính thức ngừng hỗ trợ Internet Explorer 11 (IE11) vào ngày 15/3/2021. Để tránh mọi gián đoạn dịch vụ có thể xảy ra, chẳng hạn như hiệu suất bị giảm hoặc lỗ hổng bảo mật, vui lòng chuyển sang một trình duyệt khác trước ngày nêu trên.

Làm thế nào để bắt đầu:

Phiên bản phát hành:

  • Tác động của Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech