Nhận thông báo trên thiết bị iOS cho các thư có mức độ ưu tiên cao

Tháng 6 29, 2018


Thông báo chỉ hữu ích nếu người dùng có thời gian để đọc — và nếu người dùng được thông báo hàng trăm lần mỗi ngày, rất có thể sẽ không đọc. Đó là lý do tại sao Google giới thiệu tính năng chỉ cảnh báo khi có các thư quan trọng trong hộp thư đến để người dùng biết khi nào nên đọc thư.

Các thông báo này dùng máy học và trí tuệ nhân tạo của Gmail để xác định thư người dùng có thể muốn đọc. Để bật tính năng này, hãy chọn “Chỉ mức độ ưu tiên cao” từ Thông báo trong trình đơn cài đặt của ứng dụng Gmail iOS.

Tính năng này đã khả dụng trên iOS và sẽ sớm xuất hiện trên Android, Google hy vọng tính năng này giúp người dùng tiếp nhận được thông báo Gmail quan trọng trong công việc — và không còn bị quấy nhiễu từ nhiều thông báo thư đến không liên quan.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai dần (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech