Nhanh chóng điều hướng đến các ô và phạm vi đang hoạt động với hộp tên phạm vi mới trong Google Sheet

Tháng 1 22, 2021


Tóm tắt:

Google đang thêm một hộp tên phạm vi, vị trí ở bên trái của thanh công thức, để cải thiện điều hướng trong Google Sheet. Trước đây, các ô đang hoạt động chỉ được biểu thị bằng đường viền màu xanh lam và có thể được định vị bằng cách cuộn hoặc sử dụng các phím mũi tên. Bây giờ, người dùng có thể sử dụng hộp tên phạm vi để chuyển trực tiếp đến tọa độ và phạm vi đã đặt tên trong trang tính.

Ngoài ra, hộp này cung cấp trình đơn thả xuống giúp dễ dàng truy cập và quản lý để tạo phạm vi được đặt tên mới trong trang tính.


Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Hộp tên phạm vi mới có thể được tìm thấy ở bên trái của thanh công thức. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng phạm vi được đặt tên trong Sheets.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/1/2021.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/1/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits
  • Khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech