Nhúng luồng Google+ vào Google Sites mới để có thêm tương tác

Tháng 8 15, 2018


Google giúp việc nhúng Google+ vào Google Sites mới dễ dàng hơn. Tính năng này là yêu cầu hàng đầu từ người dùng muốn tạo các trang web tương tác và hấp dẫn hơn. Tính năng này sẽ giúp người dùng:

  • Tăng tính tiếp xúc xã hội của trang web: người dùng có thể xem tất cả các bài đăng, ảnh, nhận xét và nội dung khác bằng trải nghiệm G+ đầy đủ tính năng.
  • Bật giao tiếp tự do: người dùng có thể thêm nhận xét, +1 và nhiều nội dung khác vào nội dung G+ trực tiếp từ trang web.
  • Giữ nội dung luôn mới: người dùng có thể quản lý nội dung trùng lặp bằng cách cập nhật G + tự động hiển thị trong các trang web.

Cách nhúng luồng G+

Người dùng có thể nhúng nhiều loại luồng bài đăng trên G+ vào các trang Google Sites. Cụ thể, có thể nhúng trang cộng đồng cấp cao nhất, trang danh mục cộng đồng, bộ sưu tập, trang kết quả tìm kiếm hoặc hồ sơ trên G +. Định dạng của G+ được nhúng sẽ tự động điều chỉnh theo chiều rộng đã được cài đặt. Sau khi được nhúng, người dùng có thể tương tác với các bài đăng giống như trải nghiệm trên G+ đầy đủ tính năng.

Quyền xem và tương tác với luồng được xác định bởi việc người dùng có thể xem nội dung trong G+ hay không. Vì vậy, nếu người dùng nhúng trang cộng đồng G+ riêng tư, chỉ thành viên của cộng đồng đó mới có thể xem nội dung trên trang web.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech