Nhúng Tìm kiếm trên đám mây trong Google Sites mới

Tháng 12 11, 2019


Tóm tắt:

Google đã thêm tích hợp Tìm kiếm trên đám mây trong các trang Google Sites mới. Trình chỉnh sửa trang hiện có thể thay thế Tìm kiếm trên trang web này bằng Tìm kiếm trên đám mây hoặc thêm Tìm kiếm trên đám mây ở tiêu đề, nội dung hoặc chân trang của chính trang web.

Thêm “Tìm kiếm trên đám mây” vào Trang Google Sites mới sẽ giúp người xem trang tìm kiếm dễ dàng hơn, cho phép tìm nội dung trên các trang Google Sites khác cũng như nội dung G Suite. Kết quả tìm kiếm khả dụng đối với người xem trang web trực tiếp từ bên trong trang Google Sites mới.

Người chỉnh sửa trang có thể sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Tìm kiếm trên đám mây trong Google Sites mới.

Quản trị viên sẽ có thể định cấu hình nguồn dữ liệu nào đối với Tìm kiếm trên đám mây để tìm kiếm bằng cách sử dụng “Ứng dụng tìm kiếm trên Google”. Ứng dụng Tìm kiếm trên Google Sites sẽ khả dụng trong Admin console vào cuối tháng 1.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 03/12/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/1/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite Business và Enterprise đã bật Cloud Search.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định đối với người dùng đã được bật Tìm kiếm trên đám mây.

Nguồn: LVtech