Nội dung khớp tài liệu khả dụng trong báo cáo độ nguyên gốc cho khách hàng phiên bản giáo dục

Tháng 4 19, 2021


Tính năng mới:

Ngoài việc kiểm tra bài tập của sinh viên để tìm các kết quả trùng khớp trên hàng tỷ trang web và sách, báo cáo độ nguyên gốc giờ đây có thể kiểm tra các kết quả phù hợp với kho lưu trữ bài tập của sinh viên trong miền.

Sau khi quản trị viên bật tính năng này, các bài tập đã gửi sẽ tự động được thêm vào kho lưu trữ riêng thuộc sở hữu của trường sau khi chạy báo cáo độ nguyên gốc. Nếu kết quả trùng khớp được phát hiện giữa các tài liệu khác trong kho lưu trữ, kết quả trùng khớp sẽ được đưa vào dưới dạng một đoạn được gắn cờ để người dạy xem xét. Điều này có thể giúp người dạy dễ dàng đánh giá tính trung thực trong học tập của người học và cung cấp cho họ những phản hồi mang tính xây dựng.

Ảnh hưởng: 

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Việc phát hiện nội dung khớp tài liệu cho phép người dạy so sánh bài tập của người học trong trường mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của học sinh - với báo cáo độ nguyên gốc, quản trị viên sẽ sở hữu kho tài liệu của trường. Quản trị viên cũng có thể thêm hoặc xóa bài tập khỏi kho lưu trữ của trường theo cách thủ công.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng của Education Plus. Cũng khả dụng đối với Teaching and Learning Upgrade. 

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech