Phân biệt tin nhắn tốt hơn nhờ các tính năng hiện đại hóa bổ sung trong Google Chat

Tháng 9 21, 2023


Thông báo này là một phần của Google Cloud Next ‘23. Hãy truy cập  Workspace Blog  để tìm hiểu thêm về Google Chat mới.


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã công bố Google Chat được hiện đại hóa dựa trên  Google’s Material Design 3, bao gồm các bản cập nhật về phông chữ, màu sắc, bố cục, kích thước bảng điều khiển,v.v… Dựa trên điều này, Google đang giới thiệu bong bóng tin nhắn để giúp người dùng dễ dàng phân biệt tin nhắn đến và tin nhắn đi trong luồng tin nhắn Chat.

Hiện tại, tất cả tin nhắn trong Chat đều được căn chỉnh giống nhau bất kể người gửi và được hiển thị mà không có bất kỳ vùng chứa trực quan nào giúp phân tách tin nhắn thành các nhóm rõ ràng. Với bản cập nhật hôm nay:

  • Mỗi tin nhắn đến sẽ có một bong bóng tin nhắn độc lập được căn chỉnh về một phía với nền đồng màu

  • Mỗi tin nhắn gửi đi sẽ có một bong bóng tin nhắn độc lập được căn chỉnh sang phía bên kia với nền màu khác nhau

Differentiate messages better with additional modernizations in Google Chat

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào. Người dùng sẽ tự động thấy những cập nhật này trong trải nghiệm web và thiết bị di động trong vài tuần tới.

Mobile - Each incoming message will have an independent message bubble aligned to one side with a solid color background  Each outgoing message will have an independent message bubble aligned to the other side with a different color background

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/9/2023.

  •  Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/10/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech