Phân loại màu mới trong Lịch để hiểu rõ hơn phương thức sử dụng thời gian

Tháng 8 19, 2022


Tóm tắt:

Vào năm 2021, Google đã ra mắt Thông tin chi tiết về thời gian, một tính năng mang đến cho người dùng khả năng hiểu rõ hơn về cách sử dụng thời gian trong Google Calendar. Bắt đầu từ hôm nay, người dùng có thể phân loại thời gian bằng cách đặt tên và gán nhãn màu tương ứng cho một sự kiện trong Thông tin chi tiết về thời gian.

Hy vọng tính năng phân tích có thể tùy chỉnh này sẽ cho phép người dùng dễ dàng theo dõi thời gian dành cho các hoạt động hoặc lĩnh vực chiến lược cụ thể, chẳng hạn như công việc dự án, cuộc họp nhân viên hoặc cuộc họp với đồng nghiệp và các bên liên quan cụ thể.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp miền / đơn vị tổ chức. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt Thông tin chi tiết về thời gian cho tổ chức.

 • Người dùng cuối:

  • Để tạo nhãn màu trong bảng Thông tin chi tiết về thời gian, hãy điều hướng đến Phân tích thời gian > chọn Theo màu > nhấp vào Thêm nhãn.

  • Để thêm nhãn màu vào một sự kiện, hãy nhấp chuột phải vào sự kiện đó trong Lịch. Ngoài ra, hãy nhấp vào Chỉnh sửa > thay đổi màu sự kiện.

  • Để xem Thông tin chi tiết về thời gian, hãy nhấp vào Thông tin chi tiết về thời gian ở bảng điều khiển bên trái > nhấp vào Thông tin chi tiết khác.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Thông tin chi tiết về thời gian trong Lịch.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/8/2022

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/8/2022

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Nonprofits.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching & Learning Upgrade và Frontline, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

 • Không khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech