Phân phối chứng chỉ cho thiết bị di động thông qua MDM

Tháng 5 29, 2020


Tính năng mới: 

Google có thể cấp chứng chỉ kỹ thuật số cho các thiết bị iOS và Android để truy cập an toàn ngay cả khi các thiết bị đó không được kết nối với mạng doanh nghiệp/tổ chức. Điều này sẽ tạo điều kiện dễ dàng trong việc cung cấp các thiết bị di động mới nhận dạng, xác thực và truy cập vào G Suite và các tài nguyên khác của doanh nghiệp/tổ chức. Việc này khả dụng đối các khách hàng G Suite Enterprise, Enterprise for Education và khách hàng Cloud Identity Premium sử dụng Google Endpoint Management thông qua trình kết nối tại chỗ.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng: 

Chứng chỉ là phương thức quan trọng để nhận diện và xác thực thiết bị di động đối với việc truy cập an toàn các tài nguyên của doanh nghiệp/tổ chức. Những tài nguyên này có thể bao gồm G Suite, điểm truy cập WiFi của doanh nghiệp/tổ chức và hơn thế nữa.

Một số khách hàng yêu cầu đối với các thiết bị được đặt tại chỗ và được bảo vệ bởi tường lửa để phân phối chứng chỉ thiết bị. Vì một số người dùng không thể truy cập các vị trí và mạng của doanh nghiệp/tổ chức, khách hàng cần một phương thức để cấp các chứng chỉ này từ xa.

Bằng cách cung cấp tính năng này, Google đang giúp những khách hàng giữ cho nhân viên của họ được kết nối và làm việc hiệu quả ngay cả khi không ở trong văn phòng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập chứng chỉ cho các thiết bị di động được quản lý.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt dành cho người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech