Phân tích các tập dữ liệu lớn với BigQuery và Google Sheets

Tháng 1 21, 2019


Những thay đổi mới:

Google hiện đang kết nối Sheets và BigQuery nhằm giúp người dùng phân tích và chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn. Trình kết nối dữ liệu Big Query sẽ giúp:

 • Phối hợp với các đối tác, nhà phân tích hoặc các bên liên quan khác trong giao diện bảng tính quen thuộc.
 • Đảm bảo một nguồn dữ liệu chính xác duy nhất mà không phải tạo bản xuất CSV bổ sung.
 • Hợp lý hóa luồng báo cáo và quy trình làm việc.

Ảnh hưởng: tất cả người dùng cuối.

Vì sao sử dụng:

Google đã xây dựng BigQuery để giúp các nhà phân tích tạo các tập dữ liệu lớn. Hiện tại, điều này giúp cho các nhân viên và thành viên nhóm bên ngoài tổ chức truy cập và phân tích dữ liệu dễ dàng hơn. Bằng cách kết hợp hai công cụ này với nhau, cộng tác viên và các bên liên quan khác có thể xem đến 10.000 hàng dữ liệu từ BigQuery trong một giao diện đơn giản, quen thuộc. Điều này hỗ trợ cho việc cộng tác và chia sẻ thông tin chi tiết dễ dàng hơn, cho phép ra quyết định nhanh hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không yêu cầu hành động
 • Người dùng cuối: cách thức lấy dữ liệu từ BigQuery và phân tích dữ liệu trong Trang tính:
  • Từ trình đơn, chọn Dữ liệu > Trình kết nối dữ liệu > BigQuery.
  • Sử dụng tính năng Khám phá.
  • Tạo biểu đồ.

Để kiểm tra các quyền chính đối với trình kết nối dữ liệu BigQuery, vui lòng xem tại đây.

Liên kết hữu ích:

Phân tích dữ liệu BigQuery trong trang tính

Chi tiết ra mắt

Bất cứ ai được chia sẻ bảng tính sẽ thấy dữ liệu trong bảng tính. Chỉ những người có quyền truy cập chỉnh sửa trong Trang tính và xem quyền truy cập vào bảng BigQuery mới có khả năng làm mới tập dữ liệu.

Để biết các quyền chính đối với trình kết nối dữ liệu BigQuery, vui lòng tham khảo tại đây.

Như mọi khi, hãy sử dụng quyền chia sẻ để kiểm soát ai có thể xem, chỉnh sửa hoặc chia sẻ dữ liệu.

Trong vài tuần tới, người dùng sẽ có thể sử dụng các công cụ như Apps Script và trình ghi macro để lên lịch cập nhật tự động đối với dữ liệu BigQuery được kết nối ngay trong Trang tính. Ví dụ: người dùng có thể tự động làm mới dữ liệu bán hàng trong bảng tính để dữ liệu luôn được cập nhật và sẵn sàng để phân tích vào đầu ngày.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/1/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngàyđối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 29/1/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech