Phát triển các tiện ích bổ sung của Google Workspace để đính kèm tệp vào các sự kiện trên Lịch từ các dịch vụ của bên thứ ba

Tháng 3 30, 2022


Tóm tắt:

Các nhà phát triển Google Workspace có thể tạo tiện ích bổ sung Google Workspace đính kèm tệp vào sự kiện Lịch Google từ bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào. Tính năng này cho phép các nhà phát triển tạo tiện ích bổ sung hỗ trợ tệp đính kèm từ nhiều nguồn khác nhau ngoài Google Drive, chẳng hạn như bảng tương tác kỹ thuật số, công cụ tạo nội dung hoặc quản lý tệp.

Người dùng đã cài đặt các tiện ích bổ sung có liên quan sẽ có thể đính kèm tệp từ các nguồn này vào sự kiện Lịch và người tham dự có thể xem sự kiện bằng tệp đính kèm trên web hoặc trên thiết bị di động.

Đính kèm tệp từ dịch vụ của bên thứ ba vào sự kiện Lịch

Sau khi đính kèm tệp trong Lịch trên web, người dùng có thể xem sự kiện với tệp đính kèm trên web hoặc trên thiết bị di động.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả các nhà phát triển và người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech