Phiên bản beta mới di chuyển các thư mục từ My Drive sang bộ nhớ dùng chung

Tháng 1 19, 2023


Tính năng mới:

Sau thông báo về trải nghiệm quản trị viên được cải thiện để di chuyển thư mục từ My Drive sang bộ nhớ dùng chung, Google sẽ giới thiệu bản beta cho phép người dùng cuối di chuyển thư mục từ My Drive vào bộ nhớ dùng chung.

Các phiên bản Workspace đủ điều kiện có thể đăng ký bản beta tại đây.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Việc mở rộng khả năng cho người dùng cuối di chuyển các thư mục từ My Drive vào bộ nhớ dùng chung sẽ làm tăng tính linh hoạt của việc chia sẻ và giúp tránh leo thang quyền truy cập.

Thông tin chi tiết:

Google cũng đang cập nhật các vai trò trong My Drive và bộ nhớ dùng chung để tạo ra trải nghiệm liền mạch hơn cho các thành viên và cấp truy cập. Hiện tại, khi quản trị viên di chuyển một thư mục từ My Drive vào một bộ nhớ dùng chung, tất cả Người chỉnh sửa thư mục sẽ được chuyển đổi thành Người đóng góp theo mặc định. Bắt đầu từ hôm nay, khi quản trị viên hoặc người dùng cuối (đã chọn tham gia bản beta này), di chuyển một thư mục từ My Drive vào bộ nhớ dùng chung, thì Người chỉnh sửa sẽ được chuyển đổi thành Người quản lý nội dung. Bản cập nhật này sẽ dẫn đến khả năng sắp xếp nội dung và chia sẻ thư mục của người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

[WSU Blog] Folder Move-In: End-user support

Thời gian triển khai:

Bản beta:

Cập nhật vai trò người dùng:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/1/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Nonprofits và G Suite Business cũ.

  • Không dành cho khách hàng Google Workspace Business Starter, Frontline và G Suite Basic cũ.

  • Không khả dụng cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech