Phụ đề trực tiếp trong Hangouts Meet

Tháng 5 03, 2019


Tính năng mới:

Google tạo điều kiện cho các cuộc họp trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người dùng khiếm thính với việc trình làng phụ đề trực tiếp trong Hangouts Meet.

 

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Phụ đề trực tiếp giúp cuộc họp dễ tiếp cận hơn bằng cách giảm các rào cản trong việc tổ chức các cuộc họp giữa những người dùng có khả năng nghe khác nhau, bất kể các thành viên cuộc họp đang tham gia từ xa hay họp trực tiếp.

Làm thế nào để bắt đầu

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối:
    • Trên web và trên thiết bị màn hình cảm ứng Chromebase cho các cuộc họp, điều hướng đến trình đơn ba chấm ở góc dưới bên phải màn hình và chọn tùy chọn để bật phụ đề.
    • Trên các thiết bị màn hình cảm ứng Mimo và Chromebox cho các cuộc họp với điều khiển từ xa, có thể tìm thấy nút bật để bật phụ đề trong trình đơn Cài đặt.

Thông tin chi tiết

Phụ đề trực tiếp khả dụng trên tất cả các nền tảng tương thích Hangouts Meet khác nhau, chẳng hạn như trên web, các thiết bị màn hình cảm ứng Mimo, Chromebox cho các cuộc họp với điều khiển từ xa và trên thiết bị màn hình cảm ứng Chromebase cho các cuộc họp.

Khi được bật, phụ đề sẽ hiển thị trên thiết bị. Để những người tham gia khác khi tham gia cuộc họp thấy phụ đề, họ cũng sẽ phải bật phụ đề ngay trên thiết bị.

Hiện tại, phụ đề trực tiếp chỉ khả dụng bằng tiếng Anh. Ngoài ra, chú thích sẽ không xuất hiện trong bản ghi cuộc họp.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/4/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech