Phụ đề trực tiếp trong Hangouts Meet hiện khả dụng trên Android

Tháng 9 20, 2019


Tính năng mới:

Hỗ trợ cho phụ đề trực tiếp trên Hangouts Meet đã được công bố tại Google Cloud Next 19 ở San Francisco. Google tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này với việc bổ sung hỗ trợ phụ đề đối với ứng dụng Meet trên Android.

Ngoài ra, giờ đây người dùng có thể dễ dàng bật phụ đề trực tiếp trên web và trong các phòng chỉ với một cú nhấp chuột.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Phụ đề trực tiếp giúp cuộc họp dễ tiếp cận hơn bằng cách giảm các rào cản trong việc tổ chức các cuộc họp giữa những người dùng có khả năng nghe khác nhau, bất kể người họp đang tham gia từ xa hay gặp trực tiếp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối:
  • Trên Android: chạm vào nút phụ đề ở phía trên bên phải của ứng dụng Meet khi đang ở trong một cuộc họp. (Lưu ý rằng nút này chỉ được hiển thị cho người dùng ngôn ngữ tiếng Anh, Nút này có thể được tìm thấy trong trình đơn ba chấm đối với tất cả các ngôn ngữ khác.)
  • Trên web và trên Chromebase cho các cuộc họp thiết bị màn hình cảm ứng: chạm vào nút phụ đề ở dưới cùng bên phải màn hình của bạn. (Lưu ý rằng nút này chỉ được hiển thị cho người dùng ngôn ngữ tiếng Anh. Nút này có thể được tìm thấy trong trình đơn ba chấm đối với tất cả các ngôn ngữ khác.)
  • Trên các thiết bị có màn hình cảm ứng Mimo: Nhấn tùy chọn chú thích trong bảng điều khiển bên phải. (Lưu ý rằng nút này chỉ được hiển thị cho người dùng ngôn ngữ tiếng Anh. Nút này có thể được tìm thấy trong trình đơn ba chấm đối với tất cả các ngôn ngữ khác.

Thông tin bổ sung:

Phụ đề trực tiếp chưa khả dụng trên ứng dụng Meet iOS nhưng Google đang cố gắng sớm cung cấp ứng dụng này.

Khi được bật, phụ đề sẽ hiển thị ngay trên thiết bị cụ thể. Để tất cả những người tham gia khác trong cuộc họp thấy phụ đề, từng người tham gia cũng sẽ phải bật phụ đề ngay trên thiết bị sở hữu.

Hiện tại, phụ đề trực tiếp chỉ khả dụng bằng tiếng Anh. Ngoài ra, phụ đề sẽ không xuất hiện trong bản ghi cuộc họp.

Liên kết hữu ích

 Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/9/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/9/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech