Phụ đề trực tiếp trong Hangouts Meet hiện khả dụng trên iOS

Tháng 11 09, 2019


Tóm tắt:

Hỗ trợ cho phụ đề trực tiếp trên Hangouts Meet đã được công bố cho webAndroid vào đầu năm nay. Google hiện đang hỗ trợ tương tự đối với phụ đề cho ứng dụng Meet iOS.

Xin lưu ý, khi bật phụ đề, Google chỉ hiển thị trên thiết bị cụ thể đó. Để những người tham gia khác trong cuộc họp thấy được phụ đề, họ cũng phải bật ngay trên thiết bị đang sử dụng.

Hiện tại, phụ đề trực tiếp chỉ khả dụng với tiếng Anh. Ngoài ra, phụ đề sẽ không xuất hiện trong bản ghi cuộc họp. Xem Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng chú thích trong cuộc họp video.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/10/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/10/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ  khả dụng theo mặc định.

Nguồn: LVtech