Quá trình di chuyển sang Google Data Studio cho khách hàng G Suite đã hoàn tất

Tháng 8 20, 2020


Xin chào Quản trị viên!

Trước đây, Google đã thông báo về những thay đổi đối với quyền chia sẻ trên Google Data Studio cho tổ chức/doanh nghiệp. Data Studio là một công cụ trực quan hóa dữ liệu để tạo báo cáo nhằm giúp theo dõi KPI cũng như biểu diễn các chỉ số của doanh nghiệp bằng hình ảnh. Xin lưu ý rằng Google đã triển khai những thay đổi này vào ngày 6/7/2020.

Quản trị viên cần biết điều gì?

Google đã ra mắt nhật ký kiểm tra và các tùy chọn cài đặt mới về quyền chia sẻ trên Data Studio vào ngày 6/7/2020 nhằm giúp quản trị viên nắm bắt cũng như kiểm soát được cách người dùng trong tổ chức/doanh nghiệp chia sẻ nội dung trong Data Studio. Google đã di chuyển siêu dữ liệu như quyền và tiêu đề tài sản từ Drive sang Data Studio. Trong quá trình di chuyển, Google có thể đã thực thi các tùy chọn cài đặt về quyền chia sẻ trên Drive hoặc Data Studio.

Kể từ hôm nay, quá trình di chuyển siêu dữ liệu từ Drive sang Data Studio đã hoàn tất và chỉ có tùy chọn cài đặt về quyền chia sẻ trong Data Studio sẽ được thực thi.

Trong quá trình di chuyển, Google đã khắc phục một vấn đề, đó là báo cáo bị lỗi khi người dùng di chuyển báo cáo đó sang bộ nhớ dùng chung bằng cách chỉ định quyền sở hữu cho người tạo báo cáo ban đầu hoặc cho người quản lý đầu tiên của bộ nhớ dùng chung (trong trường hợp người tạo không có quyền truy cập vào bộ nhớ dùng chung đó).

Điều này có ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức/doanh nghiệp?

  • Hiện chỉ có các tùy chọn cài đặt về quyền chia sẻ trên Data Studio được thực thi.

  • Người dùng của tổ chức/doanh nghiệp sẽ không thể sử dụng Drive để truy cập vào tài sản đã tạo trong Data Studio nữa. Người dùng có thể tiếp tục truy cập và tạo tài sản bằng cách truy cập ngay vào Data Studio. Hộp thoại chia sẻ trông sẽ khác so với hộp thoại chia sẻ trên Drive.

  • Quản trị viên có thể đặt tùy chọn cài đặt về quyền chia sẻ trên Drive và Data Studio một cách độc lập và các tùy chọn cài đặt này sẽ không còn đồng bộ hóa với nhau nữa. Quản trị viên có thể xem và thay đổi các tùy chọn cài đặt về quyền chia sẻ trên Data Studio thông qua trang cài đặt của Data Studio.

Quản trị viên cần phải làm gì?

Quản trị viên không cần làm gì cả.

Google luôn sẵn sàng trợ giúp

Quản trị viên có thể tìm thêm thông tin và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về quá trình di chuyển trong Trung tâm trợ giúp về Data Studio.

Nếu quản trị viên có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, hãy đăng lên Cộng đồng trợ giúp về Data Studio.

Trân trọng!

 

LVtech