Quá trình thiết lập các thiết bị Android do doanh nghiệp sở hữu trở nên dễ dàng hơn

Tháng 9 11, 2018


Quản trị viên lưu ý!

Quý vị có mua và trang bị máy tính bảng và điện thoại Android cho người dùng để họ sử dụng ở cơ quan không? Nếu có, Google sẽ giúp người dùng thiết lập các thiết bị này là thiết bị do công ty sở hữu một cách dễ dàng hơn.

Kể từ ngày 19/09/2018, khi người dùng sử dụng tài khoản cơ quan để thiết lập thiết bị Android mới, họ sẽ có thêm tùy chọn thiết lập thiết bị là thiết bị do công ty sở hữu. Ngoài ra, Google cũng sẽ giúp quá trình cài đặt các ứng dụng trên thiết bị Android do công ty sở hữu và hồ sơ công việc trở nên dễ dàng hơn. Hiện tại, quản trị viên phải chủ động đưa các ứng dụng vào danh sách cho phép để có thể thêm tổng chi phí hoạt động cho các ứng dụng đó. Cũng từ ngày 19/09, người dùng sẽ có thể cài đặt bất kỳ ứng dụng nào từ cửa hàng Managed Google Play theo mặc định.

Những đề xuất giúp quản trị viên chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi này

Việc thiết lập thiết bị do công ty sở hữu có những ưu điểm gì?

Với thiết bị do công ty sở hữu, tổ chức sẽ kiểm soát thiết bị tốt hơn. Ví dụ như:

  • Đặt tính năng chống khôi phục cài đặt gốc để thiết bị vẫn sử dụng được khi nhân viên rời khỏi công ty. Tìm hiểu thêm.
  • Tắt tính năng sử dụng dữ liệu khi chuyển vùng.
  • Chọn các ứng dụng hệ thống cần có trên thiết bị của người dùng.

Người dùng làm cách nào để chọn thiết lập thiết bị do công ty sở hữu hay tạo hồ sơ công việc?

Khi thêm một tài khoản cơ quan vào bất kỳ thiết bị Android mới nào, người dùng sẽ được hỏi xem họ có sở hữu thiết bị đó không.

  • Nếu họ chọn hộp Tôi sở hữu thiết bị này, thì hồ sơ công việc sẽ được tạo.
  • Nếu họ không chọn hộp này, thì thiết bị sẽ được thiết lập là thiết bị do công ty sở hữu.

Tôi có thể tự động thiết lập thiết bị do công ty sở hữu không?

Nếu là khách hàng sử dụng G Suite Business hoặc Enterprise, quản trị viên có thể đăng ký thiết bị do công ty sở hữu trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để các thiết bị đó luôn được thiết lập là thiết bị do công ty sở hữu. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Thiết lập thiết bị Android do công ty bạn sở hữu.

Khi nào thì sự thay đổi này sẽ có hiệu lực? Tôi có thể chọn không áp dụng thay đổi này được không?

Google sẽ áp dụng các tùy chọn mới này từ ngày 19/09/2018. Tuy nhiên, có thể mất vài ngày thì quản trị viên mới có thể sử dụng các tùy chọn này trong miền của mình. Quản trị viên có thể chọn không áp dụng thay đổi bằng cách yêu cầu người dùng thiết lập hồ sơ cá nhân hoặc hồ sơ công việc riêng trên các thiết bị và chỉ cho phép họ dùng những ứng dụng có trong danh sách cho phép. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Hồ sơ công việc là gì?Quản lý ứng dụng trên thiết bị Android.

Có sự thay đổi nào trong việc quản lý thiết bị iOS không?

Không, sẽ không có sự thay đổi nào về cách quản lý thiết bị iOS® của Apple®.

Nếu quý vị có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với LVtech Support.

 Nguồn: LVtech