Quản lý các tùy chọn ghi âm cuộc gọi Google Voice cho tổ chức

Tháng 6 16, 2022


Tính năng mới:

Quản trị viên có thể cài đặt tùy chọn ghi âm cuộc gọi Google Voice cho bất kỳ đơn vị tổ chức hoặc nhóm nào trong tổ chức. Quản trị viên có thể chọn tự động ghi âm cuộc gọi đến, đi, hoặc cả hai – hoặc cho phép người dùng ghi âm cuộc gọi theo cách thủ công. Nếu quản trị viên bật ghi âm cuộc gọi tự động, người dùng sẽ nhận được thông báo rằng tính năng này đang được bật.

Đối với cả hai tùy chọn, quản trị viên có thể thiết lập thông báo âm thanh để phát khi quá trình ghi bắt đầu. Đối với ghi âm thủ công theo yêu cầu, quản trị viên cũng có thể thiết lập thông báo khi dừng ghi.

Quản trị viên có thể truy cập bất kỳ bản ghi âm cuộc gọi nào từ Google Vault. Người dùng có thể truy cập các bản ghi âm từ Nhật ký cuộc gọi tthoại.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Đối với quản trị viên, ghi âm cuộc gọi là thành phần chính của việc tuân thủ và quản lý chính sách. Ghi âm cuộc gọi với khách hàng nhằm đảm bảo rằng có một hồ sơ theo dõi thích hợp cho mỗi lần tương tác với khách hàng. Đối với các quy trình kinh doanh yêu cầu bản ghi khách hàng trước khi xử lý yêu cầu của khách hàng, việc tạo và xác nhận bản ghi âm cuộc gọi cho phép thực hiện yêu cầu.

Đối với người dùng, ghi âm cuộc gọi để tham khảo sau này cung cấp một giải pháp thay thế cho việc ghi chú và cho phép chia sẻ trong tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tùy chọn tự động ghi âm cuộc gọi sẽ bị TẮT theo mặc định. Tùy chọn cho phép người dùng ghi âm cuộc gọi sẽ được BẬT theo mặc định, với thông báo khi bắt đầu và kết thúc ghi âm cuộc gọi. Cả hai tùy chọn đều có thể được thay đổi ở cấp đơn vị tổ chức hoặc cấp nhóm. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách kiểm soát các cuộc gọi đã ghi trong Voice.

Tùy chỉnh các tùy chọn ghi âm cuộc gọi trong cài đặt Google Voice

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối nào để bật hoặc tắt ghi âm cuộc gọi. Nếu quản trị viên bật tính năng ghi âm tự động, thông báo Tự động ghi âm sẽ xuất hiện trên màn hình Cuộc gọi thoại

Người dùng sẽ thấy hiển thị “Tự động ghi” nếu tính năng ghi tự động được bật

Nếu quản trị viên bật tính năng ghi âm theo yêu cầu, nút Ghi âm sẽ xuất hiện và hoạt động trên màn hình Cuộc gọi thoại.

Nếu tính năng ghi âm theo yêu cầu được bật, người dùng có thể ghi âm cuộc gọi bằng nút Ghi

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: 

    • Đối với cài đặt Bảng điều khiển dành cho quản trị viên: đã mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/6/2022.

    • Nếu tính năng ghi âm cuộc gọi được bật, cả tự động và theo yêu cầu, sẽ bắt đầu khả dụng vào hoặc khoảng thời gian 11/7/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Ghi âm giọng nói tự động khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Voice Premier.

  • Ghi âm giọng nói theo yêu cầu khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Voice Premier và Standard.

Nguồn: LVtech