Quản lý cuộc gọi video Hangouts Meet và Hangouts cổ điển chỉ với một cài đặt

Tháng 1 10, 2020


Tính năng mới:

Cuộc gọi video từ Hangouts Meet và Hangouts cổ điển hiện được kiểm soát bởi cùng một cài đặt. Điều này có nghĩa là cài đặt trong Admin console sẽ điều khiển cuộc gọi video Hangouts cổ điển giờ cũng kiểm soát cả Hangouts Meet.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tầm quan trọng:

Bằng cách kết hợp các cài đặt này, Google sẽ giúp quản trị viên dễ dàng quản lý tất cả các cuộc gọi video trong tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu

  • Quản trị viên: Quản trị viên có thể tìm thấy cài đặt mới, hợp nhất trong Admin console tại Ứng dụng > G Suite > Cài đặt cho Google Hangouts > Cài đặt Meet. Tìm hiểu thêm trong Trung tâm trợ giúp. Cài đặt mới sẽ tôn trọng cài đặt trước đó của quản trị viên. Đối với khách hàng G Suite mới, cuộc gọi video sẽ được bật theo mặc định.

  • Người dùng cuối: Không có cài đặt của người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/1/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/1/2020.

Khả dụng:

  • Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Tài nguyên

Nguồn: LVtech