Quản lý G Suite tốt hơn với trung tâm bảo mật mới (beta)

Tháng 5 17, 2019


Tính năng mới

Google đang triển khai chương trình beta hỗ trợ đánh giá về mức độ tiếp xúc của doanh nghiệp/tổ chức với các vấn đề bảo mật và việc cộng tác với các đồng nghiệp, từ đó có thể khắc phục dễ dàng hơn khi có sự cố về bảo mật. Bản beta sẽ thêm các tính năng vào Trung tâm bảo mật G Suite:

  • Lưu và chia sẻ truy vấn trong công cụ truy vấn bảo mật.
  • Tạo quy tắc trong trung tâm bảo mật để tự động thực hiện các tác vụ.

Tìm hiểu thêm và đăng ký bản beta của trung tâm bảo mật mới tại đây.

Bản beta này cũng sẽ cho phép gửi thông báo đến trung tâm cảnh báo, nơi các nhóm quản trị viên và nhà phân tích có thể làm việc cùng nhau để sở hữu cảnh báo và cập nhật trạng thái khi họ làm việc thông qua truy vấn bảo mật. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật mới nhất cho trung tâm cảnh báo, hãy xem thông báo này.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Trung tâm bảo mật G Suite giúp bảo vệ doanh nghiệp/tổ chức bằng các phân tích bảo mật và các đề xuất thực tiễn tốt nhất từ Google. Trung tâm bảo mật cung cấp một trang tổng quan bảo mật thống nhất, một công cụ để truy vấn và khắc phục các mối đe dọa, v.v. Các tính năng này trong bản beta sẽ giúp đánh giá và quản lý các mối đe dọa dễ dàng hơn với việc thêm các tác vụ tự động, việc theo dõi được cải thiện và hơn thế nữa nhằm giúp nhóm quản trị viên hiểu và cải thiện tình trạng bảo mật.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thông tin bổ sung:

Lưu và chia sẻ truy vấn

Đảm bảo các quản trị viên có thể làm việc cùng nhau và hợp tác để đánh giá về mức độ tiếp xúc của doanh nghiệp/tổ chức với các vấn đề bảo mật. Với lần ra mắt bản beta này, quản trị viên có thể lưu các truy vấn trong công cụ truy vấn bảo mật và chia sẻ với các quản trị viên khác để cải thiện việc hợp tác.

Tạo quy tắc và thiết lập các tác vụ tự động và cảnh báo

Quản trị viên cũng có thể tạo quy tắc tự động để thực hiện các tác vụ khắc phục hoặc gửi thông báo đến trung tâm cảnh báo, nơi các nhóm quản trị viên và nhà phân tích có thể làm việc cùng nhau để sở hữu cảnh báo và cập nhật trạng thái khi họ làm việc thông qua truy vấn bảo mật.

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Điều này sẽ được TẮT theo mặc định và chỉ khả dụng đối với các tên miền đăng ký bản beta.

Nguồn: LVtech