Quản lý quyền truy cập hiện đã được phát hành công khai ở Liên minh Châu Âu

Tháng 7 10, 2024


Tính năng mới:

Quản lý quyền truy cập hiện cũng được cung cấp rộng rãi ở Liên minh Châu Âu — những biện pháp kiểm soát này cho phép khách hàng chọn vị trí thực tế mà từ đó nhóm hỗ trợ của Google có thể truy cập vào dữ liệu của tổ chức trong các hoạt động hỗ trợ. Giờ đây, khách hàng có thể hạn chế nhân viên hỗ trợ đối với nhân viên Google ở ​​EU tại các địa điểm ở EU. Nếu cần, nhân viên Google không thuộc EU có thể truy cập dữ liệu thông qua máy tính để bàn ảo đặt tại các địa điểm của EU.

 

Ảnh hưởng:

Quản trị viên

 

Tại sao quan trọng:

Quyền kiểm soát được đảm bảo của Google Workspace giúp khách hàng đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về quản lý thông tin theo quy định. Với Quản lý quyền truy cập, khách hàng có thể giới hạn nhân viên Google có thể thực hiện các hành động hỗ trợ liên quan đến dữ liệu của họ. Ngoài ra, vì Kiểm soát có đảm bảo có sẵn trên nền tảng gốc của Google Workspace nên không cần phải chuyển sang môi trường GovCloud riêng để truy cập vào các chức năng này. Bản cập nhật này cung cấp cho khách hàng một cách khác để định cấu hình cách thức và nơi nhân viên Google truy cập dữ liệu.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 08/07/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Các biện pháp kiểm soát được đảm bảo có sẵn dưới dạng tiện ích bổ sung trả phí dành cho Google Workspace Enterprise Plus. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản Googl.

Nguồn: LVtech