Quản lý tất cả hoạt động API Google Workspace từ một vị trí duy nhất

Tháng 1 12, 2023


Tính năng mới:

Trong Google Cloud Console, giờ đây quản trị viên có thể xem và quản lý tất cả hoạt động của API Google Workspace. Tại đây, quản trị viên sẽ tìm thấy chế độ xem tập trung về những API hiện đang chạy và các yêu cầu liên quan. Quản trị viên cũng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác phổ biến như:

  • Theo dõi các số liệu tổng hợp cho API, bao gồm lưu lượng truy cập, lỗi và độ trễ.

  • Xem và điều chỉnh hạn ngạch khi cần thiết.

  • Quản lý thông tin đăng nhập API.

  • Tìm các API, hướng dẫn và tài liệu có sẵn khác.

Trải nghiệm hợp nhất này sẽ loại bỏ nhu cầu tìm kiếm API theo cách thủ công, giúp dễ dàng quản lý các dự án hiện có và xây dựng hệ sinh thái API bằng các tích hợp mới.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và nhà phát triển: từ trình đơn điều hướng trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Xem tất cả sản phẩm > Sản phẩm khác của Google > Google Workspace. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách cải tiến Ứng dụng Google Workspace.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Nguồn: LVtech