Quản lý và phân phối ứng dụng Android khi sử dụng quản lý di động cơ bản

Tháng 2 15, 2019


Những thay đổi mới: Giờ đây, quản trị viên có thể quản lý ứng dụng Android cho người dùng khi sử dụng quản lý di động cơ bản. Trước đây, quản trị viên chỉ có thể làm điều này nếu sử dụng quản lý di động nâng cao.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Vì sao sử dụng:

Với quản lý di động cơ bản, giờ đây quản trị viên có thể:

  • Sắp xếp các ứng dụng trong Google Play Store được quản lý
  • Tự động cài đặt ứng dụng trên thiết bị của người dùng
  • Tạo ứng dụng web
  • Tạo ứng dụng riêng

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Truy cập Admin console > Quản lý thiết bị > Quản lý ứng dụng > Quản lý ứng dụng cho thiết bị Android, để bắt đầu lập danh sách trắng và quản lý ứng dụng Android.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động. Giờ đây, người dùng trong các miền quản lý di động cơ bản sẽ thấy phần “Ứng dụng công việc” trong Google Play Store được quản lý. Phần này chứa các ứng dụng G Suite mặc định và các ứng dụng khác được đưa vào danh sách trắng từ Admin console.

Chi tiết ra mắt

Sắp xếp các ứng dụng trong Google Play Store được quản lý:

Để giúp người dùng tìm thấy các ứng dụng theo nhu cầu, quản trị viên có thể sắp xếp các ứng dụng thành các bộ sưu tập. Các bộ sưu tập này xuất hiện trên các thiết bị trong phần “Ứng dụng công việc”.

Tự động cài đặt ứng dụng:

Với quản lý di động cơ bản, giờ đây quản trị viên có thể tự động cài đặt ứng dụng trên các thiết bị của người dùng. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách quản lý tùy chọn ứng dụng. Lưu ý rằng việc ngăn người dùng gỡ cài đặt ứng dụng và một số tính năng nâng cao khác yêu cầu sử dụng quản lý di động nâng cao.

Tạo ứng dụng web

Bây giờ quản trị viên có thể tạo và quản lý các ứng dụng web trong Admin console. Các ứng dụng web trông giống như các ứng dụng gốc và có thể giúp người dùng dễ tìm thấy và sử dụng đơn giản hơn các trang web trên các thiết bị di động. Quản trị viên cũng có thể phân phối các ứng dụng web giống như cách phân phối ứng dụng gốc bằng cách thêm chúng vào các bộ sưu tập trong Google Play Store được quản lý hoặc tự động cài đặt trên các thiết bị của người dùng.

Tạo ứng dụng riêng

Bây giờ quản trị viên có thể tạo các ứng dụng Android riêng tư trực tiếp từ Admin console. Chỉ cần tải lên APK và đặt tiêu đề cho ứng dụng. Ứng dụng sẽ xuất hiện trong Google Play Store được quản lý trong vòng vài phút. Quản trị viên cũng có thể cài đặt ứng dụng trực tiếp trên các thiết bị của người dùng. Trước đây, phải mất vài giờ để tạo và xuất bản ứng dụng và phải tạo tài khoản Play Console, cung cấp thẻ tín dụng và điền vào nhiều trường khác trước khi ứng dụng khả dụng đối với người dùng.

Ứng dụng công việc trong Google Play Store được quản lý có các ứng dụng G Suite

và các ứng dụng khác được liệt kê trong danh sách trắng của quản trị viên

Liên kết hữu ích

Quản lý ứng dụng trên thiết bị Android

Sắp xếp các ứng dụng Android thành các bộ sưu tập

Tạo ứng dụng web cho thiết bị Android

Quản lý ứng dụng riêng tư trên Google Play

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 05/2/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 05/2/2019.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định cho đến khi quản lý ứng dụng được cài đặt và có thể được bật ở cấp độ tên miền, đơn vị tổ chức hoặc nhóm.

Nguồn: LVtech