Quản trị viên được thông báo khi việc chỉnh sửa Nhãn bị hạn chế bởi các quy tắc đã đặt

Tháng 10 18, 2022


Tính năng mới:

Ngoài một tính năng gần đây cho phép quản trị viên quản lý và áp dụng Drive Labels theo chương trình bằng cách sử dụng chức năng API mới, Google đã thêm tính năng giao diện người dùng trình quản lý nhãn mới hiển hiển thị các quy tắc mà nhãn được sử dụng trong đó.

Khi nhãn được xuất bản, ý nghĩa ngữ nghĩa của các nhãn đó có thể được tận dụng để thực thi các quy tắc, chẳng hạn như chính sách DLP dựa trên sự hiện diện của nhãn. Nhãn bị khóa để ngăn khả năng vi phạm quy tắc liên quan và để giúp việc sử dụng nhãn để thực thi quy tắc dễ dàng hơn, Google đã thêm cảnh báo và phản hồi vào giao diện người dùng trình quản lý nhãn.

Cụ thể, một thông báo xác định và liên kết nhãn với (các) quy tắc chính xác giờ đây sẽ xuất hiện trong Trình quản lý nhãn để đảm bảo quản trị viên hiểu tại sao việc sửa đổi nhãn bị tắt.

Việc khóa nhãn ngăn không cho quản trị viên vô tình đổi tên, xóa hoặc vô hiệu hóa nhãn, nhằm tránh việc vi phạm chính sách.

label locking

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Drive Labels phải được BẬT để tổ chức sử dụng tính năng này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý Drive Labels. Khi nhãn được bật cho tổ chức, nhà phát triển có thể truy cập Tài liệu API để bắt đầu.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/10/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Education Standard.

  • Không khả dụng đối với Business Starter, Education Fundamentals, Teaching and Learning Upgrade, Nonprofits và Frontline, cũng như các G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech