[QUAN TRỌNG] Chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Managed Play để tiếp tục thực hiện cài đặt các ứng dụng G Suite trên thiết bị Android

Tháng 5 11, 2018


Quản trị viên lưu ý!

Tổ chức của quý vị {DomainName} có khả năng đã bật tính năng tự động cài đặt ứng dụng G Suite dành cho Android trên các thiết bị Android, vì thế các ứng dụng như Gmail, Drive và Lịch sẽ được tự động cài đặt trong quá trình đăng ký thiết bị Android mới.

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, quản trị viên bắt buộc phải chấp nhận Điều khoản dịch vụ (TOS) của Managed Google Play để được cung cấp tính năng tự động cài đặt các ứng dụng Android. Để đảm bảo khả năng sử dụng liên tục của các ứng dụng này trên thiết bị Android mới đăng ký, vui lòng chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Managed Play trước ngày 15 tháng 5 năm 2018.

Quản trị viên phải làm gì để chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Managed Play?

Chỉ cần thực hiện ba bước như sau để chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Managed Play:

  • Đăng nhập vào tài khoản người dùng cấp quản trị của tổ chức và nhấp vào đây để xem Điều khoản dịch vụ
  • Chọn "Tôi đã đọc và đồng ý với thỏa thuận quản trị Google Play." ở cuối thỏa thuận này
  • Nhấp vào Chấp nhận

Điều này sẽ có ảnh hưởng gì đến người dùng cuối của tổ chức?

Người dùng cuối của tổ chức sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào về chức năng nếu quản trị viên chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Managed Play trước ngày 15 tháng 5. Từ ngày 15 tháng 5 trở đi, nếu quản trị viên vẫn chưa chấp nhận Điều khoản dịch vụ thì các thiết bị Android mới đăng ký sẽ không nhận được các ứng dụng G Suite trong quá trình đăng ký nữa và người dùng cuối sẽ phải tự cài đặt các ứng dụng này theo cách thủ công trực tiếp từ Google Play.

Trong trường hợp có câu hỏi khác hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật trong khi thực hiện các thao tác này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ G Suite của LVtech.

Trân trọng!

 

LVtech