[Quan trọng] Thông tin cập nhật về Thỏa thuận Managed Google Play

Tháng 11 12, 2018


Xin chào quản trị viên!

Managed Google Play rất vui mừng thông báo về quy trình mới đơn giản sắp ra mắt dành cho việc xuất bản ứng dụng riêng tư nhằm cải thiện trải nghiệm với Managed Google Play.

Cho đến thời điểm này, việc xuất bản ứng dụng riêng tư cho tổ chức yêu cầu phải có tài khoản Nhà phát triển trên Google Play riêng biệt với tài khoản quản trị viên Google. Dựa trên phản hồi của khách hàng, Google biết rằng việc đăng ký một tài khoản bổ sung đã tạo thêm rào cản cho việc xuất bản ứng dụng riêng tư. Hơn nữa, tùy chọn có nhiều tài khoản đăng nhập riêng đã khiến cho việc chuyển đổi giữa các bảng điều khiển trở nên phức tạp hơn.

Người dùng sẽ sớm có thể xuất bản ứng dụng Android riêng tư trực tiếp từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google. Lần đầu tiên sử dụng quy trình xuất bản ứng dụng riêng tư mới, một Tài khoản nhà phát triển trên Google Play sẽ tự động được tạo. Nhờ đó, quản trị viên sẽ không cần phải thực hiện quy trình thiết lập tài khoản riêng, trả phí thiết lập $25 và chuyển đổi giữa các bảng điều khiển. Xin lưu ý rằng tài khoản nhà phát triển này sẽ chỉ được phép xuất bản các ứng dụng riêng tư.

Theo thay đổi này, sẽ cập nhật Thỏa thuận Managed Google Play để kết hợp Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển Google Play.

Hành động đề xuất

Nhân dịp này, người dùng hãy xem lại các điều khoản mới được cập nhật. Các điều khoản này sẽ tự động có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày hôm nay. Tính năng xuất bản ứng dụng riêng tư mới sẽ được cung cấp ngay sau đó.

Sẵn sàng trợ giúp

Nếu người dùng có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của LVtech.Khi gọi điện hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ, vui lòng tham chiếu tới số sự cố 115323528.

Trân trọng!


LVtech