Ra mắt cộng đồng trực tuyến mới dành cho quản trị viên Google Workspace

Tháng 7 01, 2021


Tính năng mới:

Google sẽ ra mắt một cộng đồng mới dành cho quản trị viên của Google Workspace. Cộng đồng Google Cloud mới sẽ thay thế cho Cộng đồng kết nối đám mây (CCC) cũ. Bên cạnh tất cả các cộng đồng đã sử dụng trên CCC, quản trị viên cũng có thể sử dụng để tham gia:

 • Diễn đàn thảo luận về Workspace: tham gia các cuộc thảo luận trên diễn đàn trực tuyến với các chuyên gia về Workspace khác

 • Nghiên cứu về ý tưởng và trải nghiệm người dùng: giúp thúc đẩy cải tiến sản phẩm bằng cách đóng góp ý tưởng về tính năng và tìm cơ hội tham gia nghiên cứu

 • Sự kiện cộng đồng: các cuộc gặp gỡ và sự kiện ảo và trực tiếp sẽ cho phép tương tác trực tiếp với Giám đốc sản phẩm và các chuyên gia

 • Blog cộng đồng: đọc và phản hồi với nội dung kỹ thuật và tư duy lãnh đạo từ các nhóm Google Cloud và khách hàng.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Cụ thể so với Cộng đồng Cloud Connect cũ, hy vọng quản trị viên sẽ nhận thấy:

 • Điều hướng và trải nghiệm người dùng được cải thiện giúp việc tìm kiếm và xem nội dung dễ dàng hơn

 • Cải thiện cộng đồng, bao gồm các ý tưởng về tính năng, giúp tham gia vào cuộc thảo luận dễ dàng hơn

 • Nhiều nội dung hơn, bao gồm các blog và sự kiện cộng đồng

 • Hồ sơ người dùng phong phú để tìm hiểu thêm về các quản trị viên Google Workspace khác

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: để đăng ký tài khoản Cộng đồng Google Cloud mới, hãy truy cập googlecloudcommunity.com và nhấp vào liên kết Cộng đồng không gian làm việc cho quản trị viên. Quản trị viên có thể sử dụng Đăng nhập một lần (SSO) bằng thông tin đăng nhập Google Workspace.

Là một phần của quá trình chuyển đổi, quản trị viên có thể di chuyển hồ sơ người dùng, quyền truy cập vào các khu vực riêng tư (như ý tưởng tính năng) và các ý tưởng được đăng sau ngày 15/7/2020 từ Cộng đồng ban đầu sang trang web mới. Để di chuyển hồ sơ:

 1. Truy cập googlecloudcommunity.com và nhấp vào đăng nhập để đặt câu hỏi. Làm theo hướng dẫn trên trang tiếp theo.
 2. Thêm no-reply@googlecloudcommunity.com vào danh sách những người gửi được chấp thuận.
 3. Nếu gặp sự cố khi xác nhận tài khoản đã di chuyển, vui lòng liên hệ gc-customer-community@google.com

Người dùng cuối: không có tác động đối với người dùng cuối.

Thông tin chi tiết:

Thiết lập thông báo trong CCC mới. Lưu ý rằng thông báo không được bật theo mặc định trong CCC mới, ngay cả khi đã bật trong nền tảng cũ. Để thiết lập lại thông báo của cộng đồng, sau khi di chuyển hồ sơ:

 1. Chuyển đến khu vực của cộng đồng muốn nhận thông báo.

 2. Theo tùy chọn, quản trị viên cũng có thể lọc cho một nhãn cụ thể, chẳng hạn như "Drive" hoặc "Google Meet" (tùy thuộc vào khu vực của cộng đồng đang tham gia)

 3. Nhấp vào Tùy chọn chủ đề ở trên cùng bên phải trên trang, sau đó nhấp vào Đăng ký.

 4. Sau đó, quản trị viên sẽ nhận được thông báo qua email khi có hoạt động mới trong chủ đề hoặc nhãn.

Nguồn: LVtech