Ra mắt phiên bản beta: quản lý các địa điểm làm việc với Calendar API

Tháng 3 28, 2023


Tính năng mới:

Hiện đã có ở phiên bản beta thông qua Chương trình xem trước dành cho nhà phát triển, quản trị viên có thể đọc dữ liệu vị trí làm việc bằng cách sử dụng Calendar API và nhận thông báo khi các vị trí làm việc đó thay đổi. Trước đây, Google đã thông báo rằng chức năng này sẽ khả dụng thông qua một API riêng biệt. Tuy nhiên, để cung cấp trải nghiệm hợp lý hơn, thay vào đó, chức năng này sẽ khả dụng trong Calendar API.

Sử dụng API để đọc giá trị vị trí làm việc của người dùng Lịch có thể giúp:

  • Phân tích lưu lượng và số lượng người thông qua các vị trí thực tế, giúp điều chỉnh các nguồn lực tại chỗ cho phù hợp với nhu cầu của nhân viên.

  • Chia sẻ vị trí trên các bề mặt nội bộ hoặc bên thứ ba khác, giúp dễ dàng thực hiện các tác vụ như đặt phòng trực tiếp hoặc lên lịch cho các ngày làm việc tại văn phòng hoặc từ xa.

Google dự kiến sẽ có hỗ trợ viết cho API vào quý 3 năm 2023.

Làm thế nào để bắt đầu:

Phiên bản phát hành:

Mặc dù tất cả các nhà phát triển đều có thể sử dụng API, nhưng tính năng vị trí làm việc chỉ dành cho các phiên bản Workspace đủ điều kiện:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits, cũng như các khách hàng G Suite Business cũ.

  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Frontline, G Suite Basic.

Nguồn: LVtech