Reminders từ Google Calendar và Assistant sẽ sớm chuyển sang Google Task

Tháng 2 18, 2023


Tính năng mới:

Như đã thông báo trước đây, trong những tháng tới, Google sẽ di chuyển Reminders từ Google Calendar và Google Assistant sang Google Task để tạo một trải nghiệm duy nhất quản lý việc cần làm trên Google.

Người dùng có thể tạo tác vụ từ Calendar và sử dụng Assistant, tương tự như cách đã tạo Reminder trước đây. Ngoài ra, không giống như Reminder, người dùng có thể tạo nhiệm vụ từ các ứng dụng Google Workspace khác như Gmail, Docs, Chat hoặc trực tiếp từ ứng dụng Task.

Nếu quản trị viên Google Workspace đã BẬT dịch vụ Tasks trong tổ chức thì người dùng cuối có thể tự chuyển kể từ ngày 12/4/2023. Lời nhắc di chuyển này sẽ xuất hiện đối với những người dùng có tài khoản cá nhân kể từ ngày 6/3/2023.

Người dùng cuối sẽ được nhắc di chuyển kể từ ngày 12/4/2023

Đối với khách hàng Google Workspace: kể từ ngày 22/5/2023, Reminders trên Calendar và Assistant sẽ bắt đầu tự động di chuyển sang Tasks đối với những người dùng chưa di chuyển. Để giúp đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, người dùng nên thực hiện các bước sau:

Quản trị viên:

 • Xác minh rằng dịch vụ Task được BẬT cho tổ chức. Nếu tính năng này bị TẮT, mọi dữ liệu Reminders sẽ không được di chuyển sang Task và việc xóa dữ liệu Reminder sẽ bắt đầu sau ngày 22/6/2023.

 • Cho phép tổ chức sử dụng Google Takeout, trong trường hợp người dùng muốn xuất Reminder trên Calendar và Assistant.

 • Nếu người dùng cuối muốn sử dụng Assistant để quản lý các tác vụ sau khi di chuyển, hãy đảm bảo điều chỉnh cài đặt Search and Assistant.

Nếu sử dụng tài khoản Google cho cơ quan hoặc trường học:

 • Người dùng sẽ thấy lời nhắc trong Trợ lý và Lịch Assistant và Calendar chuyển lời nhắc đã tạo trong các ứng dụng này sang Tasks kể từ ngày 12/4/2023.

 • Nếu muốn có bản sao dữ liệu và Takeout được bật cho tổ chức, hãy xuất dữ liệu Reminder trước ngày 22/6/2023.

Nếu sử dụng Google bằng tài khoản cá nhân:

 • Người dùng sẽ thấy lời nhắc trong Assistant và Calendar chuyển lời nhắc đã tạo trong các ứng dụng này sang Tasks kể từ ngày 6/3/2023.

 • Nếu chưa di chuyển, lời nhắc của Assistant và Calendar sẽ bắt đầu tự động di chuyển trong Quý 2.

Tại sao quan trọng:

Khi quá trình di chuyển hoàn tất, người dùng sẽ có thể xem và quản lý tất cả việc cần làm ở một nơi - Tasks. Người dùng sẽ có thể tận dụng các tính năng trong Task, chẳng hạn như sắp xếp việc cần làm bằng nhiều danh sách và thêm mô tả. Việc cần làm có thể truy cập được trên web trong các ứng dụng Google Workspace như Gmail, Calendar, Docs Chat, giúp dễ dàng tạo việc cần làm mà không cần phải chuyển đổi giữa các thẻ hoặc ứng dụng. Nếu sử dụng Assistant, người dùng cũng có thể tạo công việc trực tiếp từ Trợ lý Assistant.

Thông tin chi tiết:

Reminder được tạo trong Keep sẽ không được di chuyển sang Task — sẽ vẫn khả dụng trong Keep nhưng sẽ không còn được hiển thị trong Google Calendar sau khi quá trình di chuyển hoàn tất.

Thời gian triển khai:

Người dùng Google Workspace:

 • Người dùng tự chuyển: mở rộng triển khai (có thể dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/4/2023.

 • Tự động chuyển: mở rộng triển khai (có thể dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/5/2023.

Người dùng có Tài khoản Google cá nhân:

 • Mở rộng triển khai (có thể dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/3/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Thay đổi này ảnh hưởng đến tất cả khách hàng Google Workspace, khách hàng G Suite Basic và Business cũ cũng như người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech