Sắp xếp và lọc các ô theo màu văn bản tiêu đề hoặc màu nền trong Google Sheets

Tháng 3 16, 2020


Tóm tắt:

Google đã thêm hai tham số bổ sung để lọc và sắp xếp các ô trong Google Sheets:

  • Màu văn bản tiêu đề
  • Màu nền

Cùng với việc sắp xếp theo các giá trị và điều kiện, các bộ lọc này giúp việc tìm và hiển thị dữ liệu có liên quan trong Trang tính dễ dàng và nhanh hơn. Tính năng này sẽ khả dụng trên thiết bị di động và web.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Để sử dụng tính năng này, hãy chọn Bộ lọc > Lọc theo Màu, sau đó chọn “Màu nền”  hoặc “Màu văn bản tiêu đề”. Các ô phù hợp sẽ được hiển thị ở đầu phạm vi lọc. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sắp xếp và lọc dữ liệu trong Trang tính.

Lọc bằng cách tô màu, màu văn bản.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/3/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/3/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech