Soạn thảo thông minh trong Gmail đã khả dụng trên Android và iOS

Tháng 6 08, 2019


Tóm tắt:

Năm ngoái, Google đã giới thiệu tính năng soạn thảo thông minh trong Gmail cho người dùng G Suite. Trải nghiệm này hiện đang mở rộng cho người dùng Gmail trên Android và iOS.

Với tính năng soạn thảo thông minh, Gmail sẽ tự động hoàn thành các email một cách thông minh, giờ đây đã khả dụng trên các thiết bị khác nhau.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • iOS: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).
  • Android: tính năng này đã khả dụng cho Gmail trên Android.

Phiên bản phát hành:

  • Tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này được bật theo mặc định cho tất cả người dùng G Suite và có thể tắt trong cài đặt chung của Gmail (Soạn thư thông minh > Đề xuất viết đang tắt).

Nguồn: LVtech