Sử dụng bảng điều khiển truy cập nhanh

Tháng 9 04, 2018


Google đang thêm bảng điều khiển truy cập nhanh vào trình chỉnh sửa Google Docs, Sheets, Slides, Calendar  để giúp người dùng nhanh chóng truy cập các sản phẩm khác của G Suite mà không cần rời khỏi màn hình đang làm việc. Bảng điều khiển là một tính năng phổ biến của Gmail mới và Google  hy vọng rằng tích hợp này sẽ giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn trên G Suite.

Người dùng có thể truy cập ba sản phẩm của G Suite từ Google Docs, Sheets, Slides, Drawings:

  • Google Calendar: Xem nhanh, tạo hoặc chỉnh sửa lời mời.
  • Google Keep: Dễ dàng ghi chú, tạo danh sách và xem nội dung khác.
  • Google Task: Quản lý công việc và việc cần làm.

Người dùng cũng sẽ thấy bảng điều khiển bên trong Google Calendar, có thể sử dụng Keep và Task.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ trong 2 tuần tới.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech