Sử dụng các mẫu tùy chỉnh trong Google Sites mới để có cấu trúc và thiết kế nhất quán cho các trang web

Tháng 7 06, 2021


Tóm tắt:

Ngoài mẫu trang web hiện có được xây dựng cho các mục đích sử dụng trang web phổ biến, giờ đây người dùng có thể phân phối các mẫu trang web tùy chỉnh trong tổ chức. Người dùng có thể tạo và chia sẻ các mẫu phù hợp nhất đối với cách hiển thị và chia sẻ thông tin trong tổ chức. Ngoài ra, các đồng nghiệp có thể dễ dàng truy cập các mẫu tùy chỉnh, cho phép nhanh chóng thích ứng và sử dụng khi cần thiết. Điều này giúp giảm thời gian dành cho việc định dạng và cấu trúc trang web, người dùng có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc biến các ý tưởng thành hành động.

Thông tin chi tiết bổ sung

Chia sẻ bản xem trước các mẫu với đồng nghiệp, bản xem trước mẫu là một cách nhanh chóng và dễ dàng để chia sẻ các trang web đã tạo mẫu với nhóm mà không nhất thiết phải gửi một trang web đến thư viện mẫu của miền. Chỉ cần thêm “/ template / preview” sau ID trang web trong URL. Điều này sẽ cho phép bất kỳ người dùng nào có quyền đọc hoặc chỉnh sửa xem trang web nháp hoặc tạo bản sao của trang web. Lưu ý rằng người dùng có quyền xem trang web đã xuất bản không thể xem trước mẫu.

Hỗ trợ ngôn ngữ mở rộng cho các mẫu Trang web hiện có

Ngoài mười sáu ngôn ngữ hiện được hỗ trợ, bây giờ người dùng có thể sử dụng các mẫu trang web hiện có bằng các ngôn ngữ bổ sung sau:

 • Australian English

 • Filipino

 • Hindi

 • Indonesian

 • Korean

 • Ba Lan

 • Tiếng Trung giản thể

 • Thổ Nhĩ Kỳ

 • Việt Nam

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/6/2021.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/7/2021.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business

 • Không khả dụng cho khách hàng Google Workspace Business Starter.

Nguồn: LVtech