Sử dụng con trỏ laser với Google Slides

Tháng 12 27, 2019


Nếu trang trình bày dàn trải rất nhiều chi tiết, bạn có thể hướng người xem tập trung vào đúng vị trí bằng cách sử dụng con trỏ laser được tích hợp trong Google Slides.

Thao tác bật/tắt con trỏ laser

  1. Trong Slides, mở trang trình bày.
  2. Nhấp vào biểu tượng trình bày
  3. Ở bên dưới, nhấp biểu tượng con trỏ laser  . Biểu tượng chuyển sang màu đỏ khi con trỏ được bật. Con trỏ sẽ biến thành điểm đỏ. Sử dụng chuột hoặc bàn phím để di chuyển.
  4. Nhấp con trỏ laser một lần nữa để tắt.

Nguồn: LVtech