Sử dụng công cụ quản lý Space để xóa hàng loạt Spaces trên Google Chat

Tháng 10 18, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, bằng cách sử dụng công cụ quản lý Space, quản trị viên có thể xóa nhiều Space trong tổ chức cùng một lúc. Theo thời gian, khi có nhiều Space được tạo ra, danh sách Space cho một tổ chức có thể trở nên lộn xộn với những Space không hoạt động. Việc có khả năng xóa nhiều Space cùng một lúc có thể đơn giản hóa nỗ lực mà quản trị viên yêu cầu trong việc quản lý. . Ví dụ: quản trị viên có thể sắp dựa trên số lượng thành viên theo thứ tự giảm dần hoặc dựa trên hoạt động cuối cùng Space. Từ đó, quản trị viên có thể chọn nhiều Space và xóa chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Chọn nhiều Spaces

Xóa nhiều Spaces

Thông tin chi tiết:

Khi xem các Spaces trong tổ chức, quản trị viên sẽ thấy hiển thị một cột mới: Số lượng nhóm. Trong cột này, quản trị viên có thể xem có bao nhiêu nhóm là thành viên của một Space cụ thể.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/10/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Frontline, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching & Learning Upgrade, Education Plus.

Nguồn: LVtech