Sử dụng điện thoại bàn với Google Voice

Tháng 6 04, 2019


Tính năng mới

Giờ đây, dễ dàng hơn để thiết lập và quản lý điện thoại bàn với Google Voice. Quản trị viên có thể sử dụng Admin console để:

  • Xem tất cả điện thoại bàn trong tổ chức, bao gồm kiểu máy, trạng thái điện thoại, người dùng được chỉ định và hơn thế nữa.
  • Cung cấp thiết bị Polycom VVX x50 OBi Edition cho một người dùng cụ thể chỉ trong vài cú nhấp chuột. Khi cung cấp điện thoại, số điện thoại người dùng sẽ được gán cho điện thoại sau khi cập nhật tự động.

Tham khảo Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm và xem video ngắn về cách thiết lập điện thoại bàn với Google Voice.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Mặc dù Google Voice cho phép linh hoạt sử dụng số điện thoại doanh nghiệp/tổ chức trên bất kỳ thiết bị nào, nhưng có thể đôi khi điện thoại bàn được ưu tiên hoặc hỗ trợ dễ dàng chuyển đổi từ hệ thống điện thoại cũ sang Google Voice.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tham khảo Trung tâm trợ giúp để xem cách cung cấp điện thoại bàn cho Voice.
  • Người dùng cuối: một khi quản trị viên đã cài đặt điện thoại bàn, hãy xem cách sử dụng điện thoại bàn với Voice.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 23/5/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 23/5/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với việc đăng ký Google Voice Standard và Google Voice Premier.
  • Không khả dụng đối với Google Voice Starter.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này được TẮT theo mặc định.

Nguồn: LVtech