Sử dụng điện thoại cho âm thanh trong cuộc gọi video Hangouts Meet

Tháng 2 08, 2020


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng các nguồn khác nhau cho nguồn cấp dữ liệu âm thanh và video trong cuộc gọi video Hangouts Meet. Cụ thể, người dùng có thể sử dụng một cuộc gọi điện thoại cho âm thanh trong khi vẫn sử dụng máy ảnh và trình duyệt web của máy tính để xem hình ảnh.

Điều này có thể được thực hiện bằng cách quay số trực tiếp vào cuộc gọi hoặc bằng cách tham gia cuộc gọi Meet trên điện thoại. Người dùng có thể sử dụng điện thoại để phát âm thanh ngay khi tham gia hoặc bất cứ lúc nào sau khi tham gia trong trường hợp cần chuyển đổi.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Người dùng có thể sử dụng điện thoại của mình để phát âm thanh trên Hangouts Meet để đảm bảo chất lượng âm thanh ổn định và đáng tin cậy, ngay cả khi kết nối mạng kém hoặc nếu micrô máy tính và loa không hoạt động. Người dùng vẫn có thể chia sẻ, xem video và thuyết trình trong cuộc họp.

Thông tin bổ sung:

Xin lưu ý rằng tùy chọn quay số Meet hiện chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ và Canada.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định nếu chức năng quay số được bật. Nếu muốn vô hiệu hóa chức năng quay số cho Meet, quản trị viên có thể thực hiện ở cấp độ tên miền, OU hoặc nhóm. Để tắt tính năng này, trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy đi tới Ứng dụng > G Suite > Cài đặt cho Google Hangouts > Cài đặt cuộc họp và vô hiệu hóa cài đặt Cung cấp số điện thoại và mã PIN cho mỗi cuộc họp video.

Truy cập trung tâm trợ giúp để bật/tắt tính năng này cho tổ chức.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/1/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/2/2020

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech